نوشته هایی با برچسب افتتاحیه


برگزاری افتتاحیه فست فود کندل

برگزاری افتتاحیه فست فود کندل

از مجموعه افتتاحیه های ضربان نامنظم افتتاحیه فست فود کندل است که در اواسط هفته گذشته اجرا شد، موارد زیر از جمله موارد برنامه ریزی شده موسسه فرهنگی هنری ضربان نا منظم میباشد.